วิธีเลือกซื้อกระเทียมคุณภาพดี

วิธีเลือกซื้อกระเทียม การเลือกซื้อกระเทียมควรดูที่การใช้งานเป็นหลัก หากใช้ประกอบอาหารเป็นประจำควรซื้อกระเทียมหัวแบบมัด แต่หากใช้ปริมาณน้อย ควรเลือกซื้อกระเทียมชนิดหัวหรือซื้อปริมาณน้อย และไม่ควรซื้อกระเทียมกลีบ เพราะจะฝ่อง่าย กระเทียมที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ หัวกระเทียมแห้งและมีขนาดใหญ่ กลีบกระเทียมเกาะกันแน่น ไม่มีกลีบหลุด เปลือกกระเทียมหุ้มตัวกระเทียมอยู่ดี ไม่ฉีกขาดมีสีขาวหรือสีชมพูอ่อนอมม่วง